Wat zit er in mijn electronica?

Elektronica bevat pcb’s (printed circuit boards of printplaten), essentiële stukjes hardware. Het aantal pcb’s dat wereldwijd wordt geproduceerd groeit met ongeveer 9% per jaar, maar slechts een klein deel wordt gerecycled.

In plaats daarvan eindigen ze in verbrandingsovens of op de stortplaats. Daarbij komen giftige dampen of verontreinigende stoffen vrij die in het grondwater en de atmosfeer terechtkomen.

Uit onderzoek van onder andere GreenPeace blijkt dat elektronisch afval onder meer de volgende (giftige) stoffen bevat:


Zware metalen (zoals lood, kwik, cadmium en chroom)

Zware metalen komen in de natuur voor, bijvoorbeeld kwik, lood, cadmium, chroom, koper, arseen, nikkel, kobalt en magnesium. Lood, cadmium en kwik zijn het meest giftig. Verontreiniging van de bodem met zware metalen is een ernstige zaak, omdat reinigen moeilijk en kostbaar is. Bovendien kunnen ze in het grondwater terechtkomen en zich snel verspreiden.

Halogenen (zoals broom en chloor)

Halogenen zijn zeer reactief en schadelijk – zelfs dodelijk – voor bio-organismen. Voorbeelden van halogenen zijn fluor, jodium, broom en chloor. Broom wordt vooral toegepast in vlamvertragers en pesticiden. 

Broomhoudende vlamvertragers

Broomhoudende vlamvertragers worden toegevoegd aan vele consumentenproducten om hun brandwerendheid te verhogen. Het materiaal redt levens en is daarom bijzonder nuttig en belangrijk, maar de negatieve gevolgen voor het milieu zijn niet te ontkennen.