Waste Electronic Equipment – Recycling & Refining

Wee circular is gespecialiseerd in het verwerken van elektronisch afval, zoals printplaten (PCB’s), die bestaan uit diverse metalen en vlam vertragende kunststoffen. Vooral deze vlamvertragers (halogenen) vormen een probleem voor onze gezondheid, natuur en milieu.

Via THERMISCHE DECOMPOSITIE worden deze schadelijke, vlam vertragende stoffen op een milieuvriendelijke manier verwerkt, volgens alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen en het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Voor de inzameling en verwerking van elektronisch afval is Wee do it de sociale partner. Hier leveren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun bijdrage aan een circulaire economie.

Milieuvriendelijk en CO2-neutraal

De methode voldoet aan alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen voor schadelijke stoffen en veiligheid en is in lijn met het Schone Lucht Akkoord.

Efficiente en volledige verwerking

De verwerking van plastics, metalen en andere onderdelen uit e-waste zorgt ervoor dat er geen reststoffen overblijven.

Gecontroleerd en binnen Nederland

Het verwerkingsproces wordt streng gecontroleerd en vindt conform internationale afspraken binnen Nederland plaats.

Onze motivatie:

Samen naar een veilige en schone wereld zonder e-waste.